Mėsos apdorojimas prieš parduodant

 • Šiuose masinio gyventojų panuodjimo reikaluose visada būna nelauktų
  siurprizų. Naujas
  pavyzdys. Neseniai einu sau Niujorko gatve ir matau skelbimą ant
  amerikietiškos "Universalinės"
  durų : "Mes neparduodame mėsos apdorotos anglies monoksidu". Bet
  anglies monoksidas, - tai juk
  smalkės, labai pavojingos žmogui! Wiki: "Anglies monoksidas (Carbon
  Monoxide)(smalkės)
  bespalvės, praktiškai bekvapės, labai nuodingos dujos. Papuolusios į
  organizmą jos susiriša su
  hemoglobinu, besirandančiu kraujo eritrocituose, sustabdydamos
  kvėpavimą audinių lygmenyje ".
  http://dic.academic.ru/dic . nsf/medic/4756 . Pirmą kartą girdžiu, kad
  kas mėsą apdorotų smalkėmis;
  o jie pasirodo šitą daro! Pasirodo: <
  of carbon monoxide to help
  meat retain its pink hue>>
  http://www.usatoday.com/news/health/2006-02-21-carbon-monoxidemeat_
  x.htm
  Tai yra, mėsą JAV apdoroja smalkėmis, kad ji išsaugotų savo
  rausvą atspalvį, net jei
  mėsa seniai pašvinkusi. O jūs žinote, kad prieš pat pjaunant karvę
  mėsai, amerikiečių mėsos
  kombinatuose, karvei daro formalino injekciją į kraują. Formalinas -
  tai skystis, kuriame laikomi
  lavonai, kad nesugestų. Tai vandeninis formaldehido - aštraus kvapo
  medžiagos tirpalas. Wiki:
  <
  Todėl, kad formaldehidas
  randasi daugelyje plastmasių ir DSP (presuotų pjuvenų baldai),
  formaldehidas yra vienas iš
  labiausiai paplitusių buitinių oro teršalų. Būnant ore 0,1 ppm
  koncentracijai jau erzina gleivines,
  ašaroja akys, sukelia kvėpavimo sunkumų ir astmos sindromą>>.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Formaldehyde . Tokiu būdu astmatikai
  veltui perka baldus iš DSP ir
  šiuolaikiškas mašinas kuriose plastmasės kvapas salonuose
  neišsivėdina. Ir šią <
  miną>> krauna į kiekvieną karvę, prieš paleidžiant ją mėsai. Vis su ta
  pačia idėja - sustabdyti mėsos
  gedimą, kad paskui galima būtų šią mėsą mėnesiais spardyti kojomis iš
  refrižeratoriaus į
  refrižeratorių. Karvei, kol jos širdis dar plaka, suleidžia dozę
  formalino, kad ta su krauju išnešiotų
  jį po visą kūną. Žinoma, jei mėsą spardyti mėnesiais po
  refrižeratorius, tai mėsa gali prarasti
  prekinę išvaizdą. Tam jie apdoroja mėsą smalkėmis - mirtinomis žmogui.
  Logiška? Pagal šią pačią
  logiką aš nenustebsiu, jei sekantį kartą pamatysiu parduotuvėje
  skelbimą: "Mes neparduodame
  mėsos apdorotos kalio cianidu"; arba "Mes neparduodame mėsos apdorotos
  fosgenu"; arba "
  Mes neparduodame mėsos apdorotos zarinu, zomanu ir "Vi" dujomis".